eKool Печать

 

Koolitööde ASi (edaspidi: teenusepakkuja) ning internetiaadressil http://www.ekool.eu asuva eKooli õppeinfosüsteemiga liitunud haridusasutuse (edaspidi: kool; koos ka: pool või pooled) vahel kehtib leping. Lepingu objekt on eKooli kasutamise võimaldamine (edaspidi: teenus) teenusepakkujalt koolile teenuse tingimuste kohaselt.

Teenusepakkuja osutab teenust 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas, välja arvatud teenusepakkuja ette teatatud hooldusaegadel (edaspidi: planeeritud hooldus). Teenusepakkuja kinnitab, et eKool on kasutatav vähemalt 97% ajast. Teenusepakkuja ei vastuta andmeside toimivuse eest kooli ja kooli andmesideteenuse osutaja vahel.

Abi - https://wiki.ekool.eu/index.php/EKool_Wiki