Loovtöö täitmise kord Печать

 

 

Loovtöö täitmise kord

Loovtöö täitmise kord vene keeles (lisadega)

Karjamaa Põhikooli komisjonid III kooliastme õpilaste loovtööde kaitsmise hindamiseks 2018.-2019. õppeaastal