Õppeaasta eesmärgid Печать

 

2019/2020 õppeaasta eesmärgid:

  1. Kaasaaegse õppemetoodika ja infotehnoloogiate kasutamine, projektides osalemine;
  2. Individuaalne   töö andekate ja  erivajadustega  õpilastega  tunnetusliku tegevuse stimuleerimise kaudu, konsultaviivtegevuse arendamine
  3. Hilise keelekümbluse  projektis osaluse jätkamine,  partnerkoolide  ning lastevanematega  koostöö arendamine
  4. Tervisliku eluviisi  propageerimine laste ja nende vanemate seas