EST |   RU

Projektid Печать


1. "Keelekümblus"

http://kke.meis.ee/keelekumblusest

2. "Väike  heategu" ÜRO Lastefond UNICEF kutsub kõiki lasteaedu, koole, noortekeskuseid ja noortegruppe lööma kaasa ülemaailmses noorteprojektis, kus noored teevad OMA VÄIKESE HEATEO, müüvad UNICEFi kuulsaid postkaarte ja koguvad abifondi, et toetada oma eakaaslasi.

http://www.unicef.ee/

3. "Tiigrihüpe" Meie kooli pedagoogid osalevad projektis ja saavad metoodilisi kursuseid. Digitiigri kursuste alusel on tehtud ka kooli koduleht, klassi- ja aine blogid. 5. Projekti missioon - näidata lastele ja vanematele, kuidas käitutakse ja tegutsetakse internetis. Samuti aitab ära hoida illegaalsete materjalide levimist.

http://www.tiigrihype.ee/et

4. "Targalt Internetis"

http://www.targaltinternetis.ee/

5. "Minu Riik" Üleriigiline integratsiooniprojekt MINU RIIK käivitus 2002/2003 õppeaastal riikliku programmi “Integratsioon eesti ühiskonnas 2000-2007” raames koostöös Rahvastikuministri büroo, Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikogu Kantselei ja Riigikantseleiga. See oli ja on mõeldud eeskätt vene õppekeelega üldhariduskoolide üheksandate ja kaheteistkümnadate klasside õpilastele, milline tutvustab õpilastele riiki ja võimu ning poliitilisi institutsioone.

http://minuriik.ee/

6. "Kaitse end ja aita teist!" (KEAT) Tegemist on 6. klasside õpilastele mõeldud projektiga, mis on suunatud vigastuste ennetamisele põhikooli noorte hulgas. Projekti raames toimuvale võistluslaagrile eelneb koolitustsükkel, mille eesmärgiks on anda võimalikult suurele arvule õpilastest eluks vajalikke teadmisi kuidas hakkama saada erinevates hädaolukordades. Projekti käigus viiakse koolides läbi väljaõpe järgmistel teemadel: esmaabi, hädaolukordades tegutsemine, liikluskasvatus, vetelpääste. Projekt lõppeb igal õppeaastal võistlusmänguga, kus projektis osalenud koolid panevad välja kaheksa liikmelise esindusvõistkonna ning läbitakse teoreetilistest ja praktilistest harjutustest koosnevad võistlused.

http://www.politsei.ee/et/ennetus/yle-eestiline/projekt-kaitse-end-ja-aita-teist-keat.dot

7. "Märka ja Aita" Lapsi, kes vajavad abi, on meie rohkem, kui oskame arvata. Eriti vajavad märkamist ja hoolimist aga lapsed, kellel pole vanemaid või nende armastust ning kelle asjad on kõike muud kui hästi. Laps ei saa valida vanemaid ega elu, mida nad talle pakkuda suudavad, kuid lastele võib ja peabki jääma võimalus käia koolis ja lasteaias. Ja mitte ainult käia, vaid tunda ennast seal turvaliselt ja teistega võrdsena.
Õnneks on veelgi rohkem heatahtlikke inimesi, kes soovivad lapsi aidata.

http://markajaaita.haridus.ee/

8. "Kolm palli" Projekt tervislikust eluviisist koos Dzon Sleidiga

9. "Maa  värvid" Rahvusvaheline lastejoonistuste juubelivõistlus Maa Värvid jätkab! Joonistusvõistlusel osalemiseks on teretulnud kooli- ja gümnaasiumi õpilased, kunstistuudiod ja kunstiringid ning maalihuvilised vanuses 3 kuni17.a.

http://maavarvid.ee/

10. "Teatejooks" Teatejooks on nüüdseks saanud juba tuhandete Eesti laste ja noorte jaoks ilusaks iga-aastaseks traditsiooniks, mille käigus nad annavad oma panuse oma eakaaslaste heaks, kes on liikumisvõime mõne elu keerdkäigu tõttu kaotanud

http://www.teatejooks.ee/

11. "Suitsuprii klass". Tervise Arengu Instituut ootab kõiki 4.–12. klasse osalema ennetusprogrammis „Suitsuprii klass 2013/2014". Aega programmiga liituda on kuni 7. oktoobrini.

Klasside osavõtt võistlusest on vabatahtlik ning põhineb vastastikusel aususel ja usaldusel. Klass koos klassijuhatajaga allkirjastab ühiselt lepingu, milles iga õpilane lubab olla suitsuprii vähemalt võistluse perioodil ehk 7. oktoobrist 2013 7. aprillini 2014 ja kinnitab seda oma allkirjaga.

http://www.terviseinfo.ee/et/uudised/3234-algab-registreerumine-suitsuprii-klass-20132014q-ennetusprogrammi

 

Karjamaa Põhikool

Karjamaa 1, 10416 Tallinn, EESTI
tel. (+372) 6487 881
karjamaa@karjamaa.tln.edu.ee